Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La recollida selectiva a #santjust es manté en el 56% durant el 2013

El 2013 la recollida selectiva ha representat prop del 56%, el mateix percentatge que l'any anterior. La dada negativa és que enguany ha pujat, tot i que lleugerament, el nombre de residus recollits (8.477 tones, un 2,4% més que el 2012). 

El que sí millora és el nombre de persones que han fet ús de la deixalleria fixa i la mòbil, un 9% més entre les dues respecte 2012. En total, 7.597 persones s'han desplaçat a la deixalleria i han portat 2.290 tones de residus, i la deixalleria mòbil l'han utilitzada 211 persones, les quals han portat 388 kg de residus. 

El Punt Net del mercat setmanal ha atès 1.695 persones, que han portat oli vegetal, roba i petits aparells elèctrics. Cal destacar el notable augment de la recollida selectiva d'oli vegetal domèstic fins a 2.193 litres, amb el sistema de recipients retornables que es recullen a diferents punts (escoles Montseny i Madre Sacramento, Institut, Ajuntament, CC Joan Maragall, edifici Walden, local de l'AV Mas Lluí i el Punt Net del mercat ambulant). 

Noves tarifes de la deixalleria per a petites empreses

Mitjançant un conveni, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments presten coordinadament el serveis de deixalleria i el servei de tractament dels materials aportats a aquesta. És un servei públic gratuït per a les persones que fan servir el seu vehicle particular per portar-hi residus, però té un cost per als/les comerciants i petits/es industrials, que paguen una taxa depenent del tipus de residu, sent el rebuig la fracció més cara. Atenent al conveni, aquest 2014 han augmentat les taxes per a petites empreses i comerços.