Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust amplia el nombre de col·lectius beneficiaris de les subvencions de l'IBI 2013

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha obert la convocatòria que subvenciona l'Impost de Béns Immobles, l'IBI de 2013. Aquest és el segon any consecutiu que s’atorguen aquests ajuts a persones i a famílies que viuen una situació desfavorable en aquest moment de crisi econòmica.

Les persones interessades que compleixen els requisits establerts a les bases poden presentar la seva sol·licitud fins el 10 d’abril a les oficines de l’OGI de l’Ajuntament.

Aquest any la convocatòria de subvencions presenta millores importants respecte a les de l’any passat. D’una banda, s’amplia el nombre de col·lectius que poden beneficiar-se, amb la incorporació de les unitats familiars amb una o més persones aturades i també a persones de més de 62 anys que, a diferència de l’any passat, no cal que visquin soles, sinó que poden formar part d’unitats familiars més àmplies. I, de l’altra, augmenten entre un 5 i un 10% més els percentatges de subvenció.

Persones o col·lectius que se'n poden beneficiar:

1. Persones de 62 anys o més propietàries de l’immoble de residència habitual

2. Persones de 62 anys o més arrendatàries de l’immoble de residència habitual

3. Unitat familiar amb una o més persones aturades, una de les quals sigui propietària de l’immoble

4. Unitat familiar amb una o més persones aturades, una de les quals sigui arrendatària de l’immoble

5. Famílies monoparentals propietàries de l’immoble

6. Famílies monoparentals arrendatàries de l’immoble

7. Famílies nombroses arrendatàries de l’immoble

Bases i formularis a santjust.cat