Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

18 de març: primer Consell Municipal de Seguretat i Prevenció, Vialitat i Mobilitat de #santjust

Avui dimarts, 18 de març, a les 7 de la tarda, a la sala de Sessions de l'Ajuntament, se celebra el primer Consell Municipal de Seguretat i Prevenció, Vialitat i Mobilitat de Sant Just Desvern i està obert a tothom qui estigui interessat.

Pel fet de ser el primer consell, l'ordre del dia s'obrirà amb la constitució del plenari, la presentació dels continguts i el funcionament dels òrgans. En aquest sentit, s'explicarà a les persones assistents el motiu pel qual s'han integrat en una mateix consell la seguretat, la prevenció, la vialitat i la mobilitat. Altres temes que es tractaran en aquesta sessió serà qui en formarà part, qui integrarà la Comissió permanent. 

D'altra banda, es donaran a conèixer eines municipals de les quals ja disposa l'Ajuntament en aquest àmbit, com poden ser el Pla Local de Seguretat Vial, el Pla Local de Mobilitat i el Pla de les zones 30; quines accions fa a Sant Just Desvern en temes de prevenció i en mobilitat, així com la situació del municipi en aquestes matèries. 

-------------------------

1r Consell Municipal de Seguretat i Prevenció, Vialitat i Mobilitat

Dimarts de 18 de març, 19 h

Sala de Sessions de l'Ajuntament