Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Diferents temes econòmics es tractaran en el Ple del mes de març de #santjust

El plenari del mes de març té previst l'aprovació definitiva del Reglament de funcionament del Consell Municipal de Salut i la inicial del Reglament intern del Servei d'Acollida de Benestar Social. L'ordre del dia inclou difrents punts relacionats amb l'àmbit econòmic: donar compte de la la liquidació dels pressupost de 2013 seguint els criteris de la nova llei de l'Administració Pública Local, reconèixer la despesa de 2013 que passa a pressupot de 2014, el resultat de la liquidació pressupostària que, en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària obliga els ajuntaments a destinar l'import de la liquidació -calculat segons normativa europea- a amortitzar anticipadament l'endeutament. El plenari també inclou l'aprovació del marc pressupostari dels propers 3 anys -2015/2017- complint així la Llei d'Estabilitat Pressupostària. 

Un altre dels punts que figuren a l'ordre del dia és el que es refereix a l'aprovació del plec de clàusules per a la contractació i conseqüent licitació del servei públic de manteniment d'infrastructures d'aigües residuals i pluvials, i la modificació de l'ordenança fiscal vinculada.

Per una Catalunya Social, és el títol de la moció que presenten a aprovació els tres grups municipals del Govern (PSC-ICV i JUnts per Sant Just). 

La sessió és pública, a les 7 del a tarda, el dijous dia 27, a l'Ajuntament.

El plenari està format per les 17 persones que representen els grups municipals sorgits del resultats de les eleccions municipals: PSC, ICV i Junts per Sant Jut -al Govern- i, CiU, PP i Via Democràtica, a l'oposició.

 

Ordre_del_dia_1.pdf