Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

122 infants de #santjust opten per l'escola pública i concertada per al proper curs

Un total de 122 preinscripcions són les que s’han registrat per optar a les places de P3 que ofereixen els 3 centres públics i el concertat de Sant Just Desvern. Les escoles Canigó, Montseny i Montserrat han recollit 107 de les preinscripcions i Madre Sacramento les 15 restants. L’oferta d’aquests 4 centres per al curs 2014/15 és de 125 places per a l’alumnat de P3.

Pel que fa a l'Educació Secundària Obligatòria, han estat 122 les preinscripcions rebudes entre l'Ins. Sant Just i l'escola Madre Sacramento, 96 a l'Institut públic i 26 al centre concertat.

Després de les visites als centres educatius del poble perquè les famílies coneguessin les instal·lacions, l'organització i el projecte de cada escola es va iniciar el procés de preinscripció que va finalitzar el passat divendres 21 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.