Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust redueix el nivell d'endeutament i liquida el pressupost del 2013 en positiu

Per unanimitat, el Ple de Sant Just del mes de març va aprovar quatre punts de l'ordre del dia relacionats amb l'àmbit econòmic. Així, es va donar compte de la liquidació dels pressupost de 2013 seguint els criteris de la nova llei de l'Administració Pública Local, es va reconèixer la despesa de 2013 que passa a pressupot de 2014, i el resultat de la liquidació pressupostària que, en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària obliga els ajuntaments a destinar l'import de la liquidació -calculat segons normativa europea- a amortitzar anticipadament l'endeutament. Concretament, el pressupost del 2013 s'ha liquidat en positiu i s'han destinat prop de 450.000 euros a reduir el nivell d'endeutament. Actualment, l'Ajuntament de Sant Just se situa entre els consistoris amb un nivell d'endeutament més baix. Encara en clau econòmica, el ple també va aprovar el marc pressupostari dels propers 3 anys -2015/2017- complint així la citada llei. 

També, amb el vot unànim de tots els grups polítics amb representació al Ple, ahir es va aprovar de forma definitiva el Reglament de funcionament del Consell Municipal de Salut; i la inicial del Reglament del Servei d'Acollida de Benestar Social, amb l'abstenció de CiU. Aquest servei és la porta d'entrada de la ciutadania als diferents recursos d'atenció social que presta l'Ajuntament. En el 2013, el servei d'acollida va registrar més de 1.100 visites, a les quals es va donar orientació i assessorament sobre recursos i prestacions del propi Ajuntament o d'altres administracions.

L'aprovació del plec de clàusules per a la contractació i conseqüent licitació del servei públic de manteniment d'infrastructures d'aigües residuals i pluvials, i la modificació de l'ordenança fiscal vinculada, tira endavant amb els vots a favor de tots els partits. El manteniment dels prop de 45 km de xarxa inclou: servei d'emergència, neteja dels col·lectors, embornals i reixes (1.500), pous sorrers (15), inspecció amb càmera, manteniment cartogràfic i execució d'escomeses.

La moció "Per una Catalunya Social", que presentaven a aprovació els tres grups municipals del Govern (PSC-ICV i Junts per Sant Just), finalment va ser retirada.

Els diferents punts del Ple es poden escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat