Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La UR farà més de 800 actuacions a la via pública de #santjust entre 2014 i 2015

La Unitat d’Intervenció Ràpida (UR) ja treballa a ple rendiment i té previst realitzar més de 800 actuacions a la via pública entre aquest any i el 2015.

Amb aquest nou servei es complementa la feina de la Brigada Municipal, donant una resposta més àgil a les incidències i també es fa el manteniment preventiu i correctiu de tots els elements de la via pública, des d’un panot aixecat per una arrel fins al manteniment integral dels vials.

La decisió de treure a concurs públic aquest contracte es va produir perquè, malgrat la important caiguda de les aportacions per inversió d’altres administracions supramunicipals, el manteniment dels carres i espais públics és una necessitat. Així, el passat mes de febrer el Ple de l’Ajuntament va aprovar el contracte de manteniment de la via pública i l’espai urbà a favor de l’empresa ACSA, Obras e infraestructuras S.A.U.

La unitat ràpida d’intervenció dóna resposta a aquestes necessitats. Una diagnosi prèvia feta per l’empresa adjudicatària i validat pels serveis municipals va comptabilitzar 849 possibles actuacions al territori que s’aniran executant entre 2014 i 2015, així com altres que puguin anar surgint. Per dur a terme aquestes tasques hi ha dues unitats ràpides amb dedicació exclusiva.

Només enguany, està previst resoldre i donar resposta immediata a més de 1.700 m2 de paviment de voreres, més de 1.000 m2 de paviment d’asfalt i més de 60 escocells, entre d’altres elements. La UR també suposa tenir un equip de guàrdia i emergències les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.
La reparació de paviment, d’elements de mobiliari i tanques de fusta, de vorades, de senyals de trànsit i de pintura de vials són les actuacions més nombroses.