Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Un centenar de persones ja han sol·licitat la subvenció de l'IBI a l'Ajuntament de #santjust

Prop d'un centenar de persones s'han adreçat aquests dies a l'Ajuntament de Sant Just Desvern per entregar la documentació necessària per optar a la subvenció de l'Impost de Béns Immobles, l'IBI de 2013. Aquest és el segon any consecutiu que l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha obert la convocatòria que atorga aquests ajuts a persones i a famílies que viuen una situació desfavorable en aquest moment de crisi econòmica.

Les persones interessades que compleixen els requisits establerts a les bases encara poden presentar la seva sol·licitud fins aquest dijous 10 d’abril a les oficines de l’OGI de l’Ajuntament.

Aquest any la convocatòria de subvencions presenta millores importants respecte a les de l’any passat. D’una banda, s’amplia el nombre de col·lectius que poden beneficiar-se, amb la incorporació de les unitats familiars amb una o més persones aturades i també a persones de més de 62 anys que, a diferència de l’any passat, no cal que visquin soles, sinó que poden formar part d’unitats familiars més àmplies. I, de l’altra, augmenten entre un 5 i un 10% més els percentatges de subvenció.

Persones o col·lectius que se'n poden beneficiar:

1. Persones de 62 anys o més propietàries de l’immoble de residència habitual

2. Persones de 62 anys o més arrendatàries de l’immoble de residència habitual

3. Unitat familiar amb una o més persones aturades, una de les quals sigui propietària de l’immoble

4. Unitat familiar amb una o més persones aturades, una de les quals sigui arrendatària de l’immoble

5. Famílies monoparentals propietàries de l’immoble

6. Famílies monoparentals arrendatàries de l’immoble

7. Famílies nombroses arrendatàries de l’immoble

Bases i formularis a santjust.cat