Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Responsables de parcs europeus reunits avui a #santjust

 Del 21 al 23 de maig, a Sant Just Desvern es debat sobre «La gestió de l’aigua als Espais Periurbans», en el marc de la 25a reunió de FEDENATUR, l’Associació Europea de Parcs Periurbans.

Avui, a Sant Just Desvern, l’alcalde de Sant Just Desvern i president de FEDENATUR Espanya, Josep Perpinyà, obre la jornada tècnica que es fa a Can Ginestar, en el marc de la qual es presentaran accions de recuperació del riu Ripoll a Sabadell o actuacions realitzades a l’Albufera de València i a zones humides de Múrcia. Com a exemples europeus, hi haurà ponències d’espais naturals de França i d’Itàlia.

Les jornades també inclouen dues sortides. Ahir, 21 de maig, es va fer una visita tècnica als espais fluvials del Llobregat i del Besòs com exemples de recuperació i elements essenvials del Pla d'infraestructura; i demà dia 23 hi ha previst una visita al Parc Natural de la Serra de Collserola on es mostraran les últimes actuacions sobre gestió de l'aigua: el pantà de Can Borrell i el pantà de Vallvidrera.

Des de FEDENATUR es promou la protecció i la revalorització d’espais naturals i rurals situats en àrees periurbanes i metropolitanes, com és Collserola. I a través d’activitats i jornades com la que aquest mes es farà al nostre municipi, també es vol promoure una gestió sostenible i la utilització racional dels recursos existents en aquests espais mitjançant la informació, la sensibilització i la difusió. Un altre dels objectius claus de l’associació és donar resposta a les necessitats d’oci de la ciutadania, compatibilitzant els usos amb la conservació dels espais.