Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust regula la prohibició de donar menjar als porcs senglars

El Ple corresponent al mes de maig, que se celebra aquesta tarda, a partir de les 7, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, preveu la modificació de l'ordenança reguladora de la protecció de tinença d'animals de Sant Just Desvern per donar cabuda a la tipificació de sancions per aquelles persones que donin de menjar o proporcionin alimentació de qualsevol tipus i manera als porcs senglars o a qualsevol altre mamífer en estat de salvatge, sense l’autorització administrativa corresponent. 

La població del senglar ha augmentat de manera significativa els darrers anys a Collserola i aquest increment ha anat acompanyat d’un augment de danys a l’agricultura i jardins de propietats privades situats a l’entorn del parc, així com de les incursions en zones urbanes dels municipis de la serra. I per donar resposta a aquesta problemàtica, el Consorci del Parc de Collserola ha elaborat una proposta de tipificació de sancions que estan adoptant els municipis que formen part del parc. 

També es presenta per a la seva aprovació inicial, l'ordenança municipal reguladora de les prestacions econòmiques atorgades per l'Ajuntament. Sant Just ja comptava amb aquesta eina: el primer reglament es va fer l'any 2000 i el segon de 2007. Però el context social ha canviat i s'ha vist necessari fer un nou reglament més complet i amb major cobertura en matèria d'habitatge. 

El plenari haurà de votar l'aprovació del document de proposta de modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de Carretera Reial – Parc de Torreblanca, mitjançant el qual se situa sostre transferit de la MPPGM de la Vall de Sant Just. Aquest punt s'emmarca dins el conveni de col·laboració de terrenys pel desenvolupament urbanístic i preservació de la Vall de Sant Just Desvern que va signar l'Ajuntament amb les persones propietàries dels terreny en el Ple de desembre de 2004. 

L’objecte del conveni era preservar l’anomenada Vall de Sant Just, tenint en compte la proximitat dels terrenys al Parc de Collserola i arribar a un acord amb propietaris per a que l’edificabilitat que els pogués correspondre fos aplicada només de manera parcial, sota els criteris d’evitar l’edificació dels espais d’interès natural, resoldre la situació dels habitatges que no estiguessin legalitzats, donant l’ús adequat a les masies de la zona, i traslladar l’edificabilitat a altres llocs dins o fora del municipi, sempre en l’entorn metropolità.

L'ordre del dia inclou quatre mocions, dues relacionades amb temes de Personal de l'Ajuntament, i dues contraposades pel que fa a la cessió de dades per realitzar la consulta del 9 de novembre. L'Equip de Govern i CiU presenten una on es manifesta que, en cas que la Generalitat de Catalunya ho sol·liciti, se li cediran les dades del padró, així com els instruments necessaris per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya d’acord amb el marc legal aprovat que empari l’esmentada consulta. D'altra banda, el PP sol·licita a la seva moció que en cap cas se cedeixen aquestes dades per realitzar cap referèndum ilegal, tal i com ells cataloguen la consulta del 9N. 

L'endemà del Ple es poden escoltar els diferents punts de l'ordre del dia a plensonline de santjust.cat

140529_CONVOCATORIA.pdf