Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple proposa transferir més sostre de La Vall de #santjust al sector de Torreblanca

Amb els vots a favor de PSC, ICV, Junts per Sant Just i CiU, i l'abstenció del PP, es va aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de la protecció de tinença d'animals de Sant Just Desvern per regular la prohibició de menjar o proporcionar alimentació de qualsevol tipusals porcs senglars o a qualsevol altre mamífer en estat de salvatge, sense l’autorització administrativa corresponent. És una mesura que han adoptat tots els municipis que formen part del Parc Natural de la Serra de Collserola per frenar la proliferació de senglars, els danys que causen a l'agricultura i jardins i les incursions d'aquest animals en zones urbanes. 

Tots els partits presents en aquesta sessió del mes de maig van votar a favor de l'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de les prestacions econòmiques atorgades per l'Ajuntament. Un nou reglament més complet i amb major cobertura en matèria d'habitatge. L'ordenança inclou com a novetat ajuts pel pagament de la plusvàlua en casos de dació en pagament. 

La proposta de modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de Carretera Reial – Parc de Torreblanca, mitjançant el qual se situa sostre transferit de la MPPGM de la Vall de Sant Just, tira endavant amb l'abstenció de CiU i PP. Aquest punt s'emmarca dins el conveni de col·laboració de terrenys pel desenvolupament urbanístic i preservació de la Vall de Sant Just Desvern que va signar l'Ajuntament amb les persones propietàries dels terreny en el Ple de desembre de 2004. 

Pel que fa a les mocions, les dues relacionades amb temes de Policia Local de l'Ajuntament es van aprovar per unanimitat del grups municipals. La primera reclama a la Generalitat la reclassificació professional dels agents i caporals d'aquest cos; i la segona, es reclama un avançament de l'edat de jubilació de la Policia. 

La moció referent a la cessió de dades del padró municipal per a la celebració d'una consulta sobre el futur de Catalunya, es va aprovar amb els vots a favor de l'Equip de Govern i de CiU. I la moció presentada pel PP, en sentit contrari, es va rebutjar. 

El Ple del mes de maig es va celebrar ahir dijous, amb l'excusadel regidor de VD. 

Recordem que els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a plensonline de santjust.cat