Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de juny de #santjust aprova diferents modificacions de crèdit

Al Ple del mes de juny, que es va celebrar ahir dijous, es van aprovar diverses liquidacions de projectes d'inversió finalitzats i altres modificacions de crèdit de competència del Ple, així com la incorporació del romanent de tresoreria. Aquest punt va tirar endavant amb l'abstenció del PP i de VD. També es va aprovar, per unanimitat de tots els partits amb representació al consistori. la revisió del cànon que abona anualment la residència Vitàlia a l'Ajuntament. Concretament es va actualitzar l'IPC corresponent als cànons de 2013 i 2014. 

Pel que fa al punt referent a temes de modificacions de 5 llocs de treballs, es va aprovar amb l'abstenció de CiU i VD. 

Es va aprovar, també per urgència, votar un nou punt referent a l'aprovació dels plecs de clàusules administratives i prescripicions tècniques per a la contractació del subministrament, en règim de lloguer sense opció, de comprar, de 22 equips nous d'impressió, fotocopiat, escaneig i fax i un programari de gestió integrals dels equips i dels subministrament eventual de còpies, i convocatòria simultània de licitació. Tots els partits polítics van votar a favor. 

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plensonline de santjust.cat