Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Un Mc Donald's a la carretera Reial de #santjust sense servei de 24 hores

L’Ajuntament ha concedit a Restaurantes Mc Donald’s la llicència municipal d’establiment de restauració obert al públic al local situat a la crta. Reial, núm. 145. Durant el procés d’exposició pública s’ha manifestat preocupació respecte a l’horari de l’activitat. Davant d’això, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa perquè no realitzi el servei 24 hores, sinó només horari de restaurant, d’acord amb la normativa vigent d’horaris de la Generalitat de Catalunya.

L’atorgament de llicències municipals és reglat, per la qual cosa l’Ajuntament no té potestat per decidir quina tipologia d’activitats s’instal·len al municipi, sinó que ha de vetllar perquè aquestes compleixin la normativa sectorial i técnica vigent, com és el cas d’aquest Mc Donald’s. L’existència d’altres restaurants a la zona i a la seva possible afectació, ha estat un altre motiu de preocupació que s’ha fet arribar durant el procés d’exposició pública. Cal indicar que la lliure competència, garantida per la llei, afavoreix indiscutiblement els consumidors ja que implica preus i serveis més competitius.

La implantació del nou establiment comportarà l’enderroc de l’actual edifici industrial i la construcció d’un de nou adaptat als nous usos, amb una imatge més urbana i permeable respecte a la crta. Reial. Està previst que entri en servei el proper mes d’octubre. L’Ajuntament i l’empresa treballen en la redacció d’un conveni per fomentar la contractació local.