Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Ja podeu veure els 6 blogs visuals elaborats per prop d’una 20a de persones de #santjust sobre temes d'igualtat.

L'Ajuntament i l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació han dut a terme el programa “Els sabers de les dones i els mitjans de comunicació”, amb la participació d’un grup de dones i homes de Sant Just Desvern. Aquest programa iniciat el 2012 s'ha destinat a recollir dades qualitatives sobre l’experiència receptora femenina, amb l’objectiu d’oferir una aproximació més real del punt de vista de les dones en relació amb els mitjans de comunicació.

La primera fase de treball de camp va consistir a elaborar un diari amb les observacions personals sobre la presència de les dones en els mitjans audiovisuals i com s'abordaven determinats temes i aspectes d'actualitat. Com a resultat d'aquesta observació es va elaborar un informe sobre el contingut d'experiències i les dades recollides. 

En aquesta darrera etapa, el projecte ha consistit en l’enregistrament de diverses peces audiovisuals, sobre els temes que cada grup ha considerat d’interès i que es van consensuar prèviament amb el Consell Municipal de les Dones.  

A Sant Just s’han enregistrat 6 blogs visuals sobre les possibilitats de sortir del cicle de la violència masclista, les reflexions sobre les desigualtats en diversos àmbits, les xarxes de dones emprenedores, la participació a través del consell de dones i la trajectòria de les dones polítiques de la Miscel·lània de les Dones de Sant Just.

En aquests audiovisuals ha participat el Consell de les Dones, l’associació Dona i Empresa, el grup de jovent de Teatre Social i dones a títol individual.

 

Per visualitzar cadascuna de les peces audiovisuals podeu fer-ho entrant en aquest enllaç: (http://blogsvisuals.observatoridelesdones.org/sant-just/