Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de juliol votarà l'aprovació definitiva del compte general 2013 amb uns números positius

De forma excepcional, la sessió plenària del 31 de juliol s'avança a les 5 de la tarda -dues hores abans del que és habitual- perquè coincidia amb diferents activitats de Festa Major. 

L'ordre del dia inclou l'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2013 integrat pel compte general de l'Ajuntament i el compte de resultats i balanç de Promunsa, un cop la Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement i no s'ha produït cap reclamació durant el període d'exposició pública. L'Ajuntament tanca amb un romanent positiu de 751.735,24 euros i un resultat pressupostari ajustat de 446.778€, i continua amb un baix endeutament.

Altres punts que es presenten per a la seva aprovació són la prórroga dels conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Promunsa per al foment d'un parc d'habitatges socials en règim de lloguer. Aquest acord permet mantenir els 6 habitatges socials que hi ha al poble. En matèria urbanística està previst aprovar la verificació del text refós del Pla Especial d'Ordenació i Usos Definitius de la zona a l'entorn de Can Vilà i Poni Club Catalunya.

També es presentarà el punt corresponent a l'adjudicació del contracte de la gestió del servei públic de manteniment d'infraestructures d'aigües residuals i pluvials a l’empresa Aigües de Barcelona, EMGCIA, S.A per un preu de 1.285.846,30 euros i una vigència de 10 anys. És el darrer pas abans de la implantació de la taxa del clavegueram que permetrà millorar la xarxa existent al municipi. 

Els partits votaran la resolució de l'Alcaldia sobre assignació parcial a les persones agents cívics de funcions de suport a l'execució del servei de vigilància de zones amb estacionament limitat. D'acord amb el conveni amb Promunsa, aquestes dues persones realitzaran tasques de control dels estacionaments en zona blava i verda, un servei que recentment ha assumit l'empresa pública.

Mentre s'ultima el II Pla de Gènere, s'ha procedit a prorrogar el primer per continuar avançant en polítiques de gènere. 

En aquest Ple es determinarà designar com a festes locals per a l’any 2015 a Sant Just Desvern el dijous 6 d’agost (Festa Major) i el dijous 24 de setembre (La Mercè).

Finalment, hi ha previstes dues mocions. Una presentada per tots els grups municipals amb representació al consistori per declarar Sant Just Desvern "Ciutat Solidària amb l'Alzheimer" i una altra de l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) i CiU per oposar-se a la línia de molt alta tensió de Collserola. 

Recordem que l'endemà del Ple es poden escoltar el punts de l'ordre del dia a plensoline del web santjust.cat

Ordre_del_dia_juliol.pdf