Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

A punt de començar els treballs de millora de l'entorn de la plaça Monfalcone de #santjust

Aquest mes d'octubre comencen els treballs de millora urbanística de l'entorn de  la plaça Monfalcone, una actuació molt esperada pel veïnat de La Plana-Bellsoleig que no s'ha pogut prioritzar fins que s'ha disposat de recursos per fer-ho. S’arranjarà la plaça i s'urbanitzarà una petita rambla que oferirà una nova perspectiva d'aquesta zona.

Amb les obres s’ordena la plaça en dues parts diferenciades: la zona nord-oest serà un espai principalment per a vianants, i la zona sud tindrà la parada de bus urbà i es millorarà la connectivitat amb  el c. Til·lers i el c. Ametllers amb una rotonda. Es garanteix l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i es fa una important reconversió de l’enllumenat existent per un de baix consum amb sistema de telegestió que permetrà  una major eficiència.

L'obra té un cost de 151.881 euros i es perllongarà durant aquest darrer trimestre de l'any.

Amb motiu d'aquesta actuació, a partir de l'1 d'octubre hi haurà diverses afectacions: 

-La parada de bus es desplaçarà (temporalment) al c. Ametllers, a tocar amb c. Til·lers, fora de l’àmbit de les obres.
-El c. Pont (entre Monfalcone i Alzines) i el c. Mas Padrosa només seran accessibles al veïnat.
-Per accedir a Mas Padrosa caldrà anar pel c. Oliveres.