Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust obre el concurs per a l'adjudicació de dos habitatges de protecció oficial a preu concertat

L'empresa municipal Promunsa ha publicat les bases per a l'adjudicació de dos habitatges de protecció oficial, més aparcament i traster, al c. de les Cadenes 2-4 de Sant Just Desvern. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al 27 d'octubre. Els habitatges són de preu concertat i un d'ells es reserva per a persones amb minusvalideses que afecten la mobilitat i necessiten un habitatge adaptat.

El preu de l'habitatge de 75 m2 + pàrquing + traster és de 178.580 € (IVA inclòs); i el de 90 m2 + pàrquing + traster és de 208.872 € (IVA inclòs).

En primer lloc tindran preferència a efectes del sorteig les persones amb residència o treball a Sant Just Desvern que acompleixin amb tots els requisits que es relacionen a les bases  i al menys una de les següents condicions :
1. Residir o haver residit a Sant Just Desvern durant un mínim de 3 anys de forma
continuada, acreditat per empadronament de forma efectiva i comprovable.
2. Treballar actualment a Sant Just Desvern, de forma continuada des de fa 5 anys Per
aquests efectes, s’ha d’entendre tenir el centre laboral fix a Sant Just Desvern.

Tot i aquesta preferència, podran accedir a un habitatge totes aquelles persones que
compleixin amb els requisits que estableixen les bases i que es poden consultar al web de promunsa.

Presentació de sol·licituds:
fins al 27 d’octubre
Més informació a:
www.promunsa.cat / 93 470 79 30
administracio@promunsa.cat

Foto_NI_Promunsa.pdf