Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença la senyalització i implantació de les zones de velocitat limitada a 30km/h a #santjust

L’Ajuntament ha iniciat els treballs de senyalització i implantació de Zones 30 al municipi. Aquesta actuació està inclosa en les directrius del Pla Municipal de Mobilitat Urbana, el qual proposa la limitació de la velocitat de circulació a 30 km/h a totes les zones residencials del poble arran d’un estudi específic redactat per la Diputació de Barcelona. El conjunt de l’actuació estableix un grau menor de restricció en la velocitat de les artèries principals de circulació per tal de no perjudicar la mobilitat global del municipi.

Actualment Sant Just ja compta amb una Zona 30, la del barri del Mas Lluí, la senyalització de la qual ja es va realitzar durant la seva urbanització. La nova actuació implantarà zones 30 als barris Sud, Centre, Nord, Miranda, Basses de Sant Pere i Modolell; zona Cervantes-Sagrera; i barri de La Plana-Bellsoleig.

Amb la implantació de les Zones 30, el municipi assolirà un grau major de pacificació dels carrers de les zones residencials, facilitant així la creació de condicions que afavoreixin caminar pel poble o muntar en bicicleta.