Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Els equipaments públics de #santjust han reduït un 9% el seu consum energètic en el primer semestre de 2014

Les accions d’estalvi energètic implantades en els equipaments i les actuacions de millora de l’eficiència energètica posades en marxa des de començament d’aquest any, han fet possible que durant el primer semestre de 2014 s’hagi reduït el consum energètic (electricitat i gas natural) dels equipaments municipals de gestió directa (18 equipaments) en un 9% respecte al mateix període de l’any 2013. Això ha ha suposat un estalvi econòmic de més 17.000 €.

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) aprovat per l’Ajuntament l’any 2009 incloïa diferents actuacions amb l’objectiu de reduir un 20% els gasos d’efecte hivernacle amb l’horitzó de l’any 2020 (respecte l’any 2005). Entre d’altres actuacions, el PAES inclou propostes de millora de l’eficiència energètica dels equipaments municipals.

En aquesta línia, durant aquest any s'han dut a terme diferents actuacions d’estalvi energètic i de millora de les instal·lacions dels equipaments municipals per valor de 78.000€, amb l’objectiu de reduir el consum energètic i la despesa econòmica vinculada, reduint també els emissions de gasos d’efecte hivernacle associades. 

Les inversions fetes han estat: 

-Millores de la il·luminació al Mercat, la Biblioteca, la Policia Local, l’Ajuntament i l’aparcament del Mil·lenari: substitució per llums de tecnologia led o fluorescents de baix consum.

-Instal·lació de detectors de presència i de moviment a la Policia Local, Mercat, Can Ginestar, Promoció Econòmica, Centre Cívic Joan Maragall, Centre Cívic Salvador Espriu i Sala Municipal de l’Ateneu.

-Optimització de potències contractades a 21 subministraments elèctrics de diferents equipaments.

-Equips de compensació de l’energia reactiva al Casal de Joves, el Mercat i la Sala Municipal de l’Ateneu.

-Millores dels sistema de climatització a la Policia Local.

-Para-sols protectors per a finestres de Les Escoles.

-Millores a  les cambres frigorífiques del Mercat Municipal.

També s’ha fet la monitorització en temps real del consum elèctric de tots els equipaments municipals que permet un control en continu de les dades de consum, detectant anomalies o possibilitats d’estalvi energètic. Per a aquestes actuacions en eficiència energètica, que en breu s'amortitzaran,  s'ha invertit  18.000 €,  4.624 €.provenent de subvenció de la Diputació de Barcelona. 

D’altra banda, s’ha realitzat un estudi energètic del Centre Esportiu Municipal La Bonaigua i del Centre Cultural Les Escoles, gràcies a la col·laboració amb 5 estudiants del Màster en Gestió de l’Eficiència Energètica de la Universitat de Barcelona, que ha permès detectar diferents actuacions de millora de l’eficiència energètica d’aquests dos equipaments .