Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust aprova congelar l'IBI per l'any 2015

El Ple d'octubre ha aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) i del PP, i en contra de CiU i VD, la proposta de tributs, taxes i preus públics per a l'any 2015. Unes ordenances fiscals que continuen en la mateixa línia de contenció i moderació que els últims anys i que donen resposta al compromís del govern municipal amb les associacions veïnals i grups municipals de congelar l'IBI, el principal impost a nivell de recaptació. Així, la ciutadania pagarà el 2015 el mateix que ha pagat enguany. S'ha incorporat en aquest tribut una nova bonificació de fins al 50% per habitatges que instal·lin sistemes d'aprofitament d'energia solar. Com a novetat, la plusvàlua incorpora els recents criteris de la nova llei estatal que preveu l'exempció a qui es trobi en situació de dació en pagament o execució hipotecària de l'habitatge.

L'increment de l'1% de la plusvàlua per a l'any 2015 es va discutir durant el Ple, i el govern municipal i el PP van acordar estudiar la possibilitat de deixar a zero el creixement previst per a l'any vinent. Aquest canvi es tramitarà durant el període d'al·legacions de les ordenances.

La resta de tributs, en línies generals, es congelen i, en aquells casos que es requereix un increment serà només l'IPC, que es preveu que sigui com a màxim de l'1%. D'altra banda, es potencia l'ús dels equipaments municipals, reduint els costos de lloguer de sales, en alguns casos fins al 60% com és el cas de la sala de La Vagoneta; es congela l'Impost sobre construccions i la taxa corresponent de llicència d'obres. 

Per unanimitat de tots els partits amb representació al Plenari també tira endavant l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Just i Promunsa segons la qual l’Agència cedeix a l’Ajuntament un nou habitatge a la finca de la carretera Reial -que se suma als tres que ja gestionava en aquest edifici-, per desenvolupar polítiques socials. Això fa que el parc d’habitatges socials de Sant Just Desvern passi a tenir-ne 7 per cobrir les necessitats de famílies en situació d’emergència. En breu, també està previst incorporar un habitatge privat a la l'oferta social, i es podria disposar de fins a 8 habitatges de lloguer social al municipi.

La modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola es va aprovar per unanimitat. Aquesta modificació ve donada per la llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) -la qual impedeix que els consorcis depenguin de dues administracions-, i que ha obligat a adaptar els estatuts perquè el consorci passi a estar adscrit a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i així, funcionalment tots els ajuntaments que formen part del Consorci, així com la Diputació de Barcelona, continuen estant representats a tots els òrgans. 

El ple també va aprovar el plec de clàusules per optar a la concessió d'una parada al Mercat Municipal, la número 1.18, afavorint així l'ocupació del 100% del mercat.

Informació ampliada en els proeprs dies a santjust.cat

Recordem que tots els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a plensonline del web santjust.cat