Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust disposa d'una nova zona de desenvolupament de 9.500 m2

D'acord amb la propietat dels terrenys, aquests dies ha finalitzat el llarg procés d'expropiació d'una superfície de sòl de 4.028 m2 situat al polígon del Pont Reixat. És la culminació d'un procés administratiu que va arrencar l'any 1976 amb la delimitació de l'àmbit del Pla Especial de Vialitat i Millora Urbana d'aquest polígon -Pla General Metropolità- i l'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, que es va publicar oficialment el juny de 2006.

El planejament va preveure tres polígons de desenvolupament i va determinar que el sòl, qualificat d'equipament, es desenvolupés mitjançant el sistema d'expropiació, que va ser aprovat l'any 2007. Després d'un dilatat procés administratiu i judicial amb els dos titulars dels terrenys es va poder signar -primer al desembre de 2013 una part del sòl, i ara, a l'octubre de 2014, amb la propietat de l'altra part del sòl-, l'adquisició de la seva totalitat: 9.514 m2, la major part qualificat d'equipament i una petita porció de reserva viària. 

Aquesta superfície, situada estratègicament en un dels punts d'accés al municipi per la B23 -entre l'av. del Baix Llobregat/ctra. Reial/c. Sant Sebastià- és una bona oportunitat per al desenvolupament territorial i l'ampliació de serveis.