Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust: avui comencen les votacions per renovar la meitat dels membres dels consells escolars

Avui comencen les votacions per renovar la meitat dels membres dels consells escolars dels centres públics. Aquest és el màxim òrgan col·lectiu de decisió i participació. Hi estan representats el professorat, el personal d'administració, els pares i mares, l'AMPA i l'Ajuntament. 

Les dates dels centres perquè les famílies votin les persones que els representaran són: 

-Centre Pilot: 25 de novembre

-Madre Sacramento i Centre de Formació de Persones Adultes: 26 de novembre

-Escola Montseny: 27 de novembre

-Escoles Montserrat i Canigó: 28 de novembre