Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Moció en el ple de novembre per evitar la pobresa energètica de famílies sense recursos de #santjust

El Ple del mes de novembre, que se celebra dijous 27 a les 7 de la tarda a la Sala de Sessions, inclou en el seu ordre del dia la ratificació del decret d'aprovació del conveni de col·laboració entre els municipis de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per la millora i manteniment dels espais públics al parc Iulia Quieta. Aquest espai està a cavall dels dos termes municipals i està projectat com a lloc de trobada i socialització dels dos barris. El conveni regula la cooperació en infraestructures d'aigües freàtiques i de reg. 

També es presenten per a la seva aprovació les tarifes per a 2015 corresponents a l'ús del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua i el servei de natació escolar per al curs 2015-2016, que augmenten l'IPC. Alhora, els partits polítics amb representació al consistori hauran de manifestar el seu vot sobre l'aprovació inicial de la modificació del reglament de funcionament intern d'aquest equipament. L'anterior reglament és de l'any 2002, i a llag d'aquests anys s’han produït canvis tant en les instal·lacions esportives, amb un increment de sales, com en l’increment de la població activa que practica esport a través de les persones usuàries i de les entitats esportives que l’utilitzen, la qual cosa fa necessari adequar el reglament a les noves formes de funcionament per tal de garantir el bon manteniment de l'equipament i una bona entesa entre les persones i els clubs que l'utilitzen. 

En aquesta línia, l'ordre del dia inclou també l'aprovació inicial de la modificació del reglament d'ús de les pistes poliesportives municipals en horari extraescolar. Per tal d’aprofitar aquests espais per a l’ús de la ciutadania, es proposa obrir inicialment les pistes de les escoles Montseny i Montserrat, com a espais de relació i per a la pràctica d’activitats esportives durant els períodes de cap de setmana i altres períodes de vacances escolars sense autorització prèvia. Posteriorment, s’obrirà també la pista de l’escola Canigó. L’objectiu de la modificació del Reglament actual és regular el correcte ús i funcionament de les pistes poliesportives municipals. 

Una altra modificació que es votarà en el ple de dijous és la del reglament d'establiment del servei públic d'estacionament regulat a les vies públiques i a l'aparcament del Mil·lenari. Pel que fa a les tarifes d'aquest últim, es redueixen per fer-les més atractives i competitives, tot adequant-les a les circumstàncies econòmiques i socials del moment. 

La modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'obertura d'establiments i control d'activitats, serveis i instal·lacions que es presenta a Ple, d'una banda s'adapta a les normatives autonòmiques i estatals, i de l'altra introdueix modificacions per agilitar el permís d'obres que realitzin les activitats no sotmeses a llicència. 

En aquest Ple es presenten dues mocions, ambdues per part de l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just). La primera per garantir i protegir els drets humans i bens comuns -aigua, llum i gas-, i evitar, en la mesura que sigui possible, les situacions de pobresa energètica que pateixen moltes famílies. Així, l’Ajuntament es compromet a garantir aquest dret, a tramitar els ajuts d’emergència necessaris en el cas que la unitat familiar no disposi de renda suficient; i la segona moció en relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència masclista per reclamar a les administracions que les lleis vigents s'apliquin amb el màxim desplegament.  

 

 

Ordre_Ple_Novembre.pdf