Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#Sant Just es compromet contra la pobresa energètica amb ajuts i mesures de presssió a les companyies

El ple de novembre va aprovar ahir una moció que té per finalitat garantir i protegir els drets humans i bens comuns -els suministraments d'aigua, llum i gas-, i evitar, en la mesura que sigui possible, les situacions de pobresa energètica que pateixen moltes persones. La moció és una iniciativa de l'Associació de Veïns de Sant Just i Justícia i Pau, que participen en l'Aliança contra la pobresa energètica. Els grups de govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) van treballar el contingut de la moció amb les persones de l'Associació i es van consensuar un seguit de compromisos pel govern municipal. Amb aquesta moció, l’Ajuntament es compromet a garantir aquest dret i a tramitar els ajuts d’emergència necessaris en el cas que la unitat familiar no disposi de renda suficient, com ja està fent ara; a fer públics els talls que les companyies facin a famílies del municipi; i a reclamar a les companyies suministradores que, mentre tanquin l'any amb beneficis, es fagin càrrec d'aquesta despesa que ara assumeix l'ajuntament. Tota la despesa de l'ajuntament en ajuts a la pobresa energètica també es faran pública a santjust.cat i es demana a la Generalitat que impulsi un Decret que obligui a les companyies a informar als equips socials abans de fer un tall energètic per poder actuar de forma preventiva.

El contingut de la moció va crear un intens debat polític que es pot escoltar a plens online de santjust.cat i finalment, es va aprovar amb el vot favorable dels grups de Govern i de CiU, l'abstenció de VD i en contra del PP.

Els grups municipals també es van manifestar unànimament en defensa de les polítiques de lluita contra la violència masclista per reclamar als governs català i espanyol que les lleis vigents s'apliquin amb el màxim desplegament i, amb els vots en contra del PP i VD, van aprovar la moció "de felicitació al poble de Sant Just pel 9N i rebutjar qualsevol intent d'exigència de responsabilitats, en relació al procés participatiu". 

El Ple del mes de novembre ha ratificat, per unanimitat de tots els grups polítics, el decret d'aprovació del conveni de col·laboració entre els municipis de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per la millora i manteniment dels espais públics al parc Iulia Quieta. Aquest espai està a cavall dels dos termes municipals i està projectat com a lloc de trobada i socialització dels dos barris. El conveni regula la cooperació en infraestructures d'aigües freàtiques i de reg. 

Amb els grups a favor de l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just), CiU i PP, i el vot en contra de Via Democràtica es van aprovar les tarifes per a 2015 corresponents a l'ús del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua i el servei de natació escolar per al curs 2015-2016, que augmenten l'IPC. També s'aprova inicialment -amb els vots a favor de l'equip de govern, del PP i de VD, i l'abstenció de CiU-  la modificació del reglament de funcionament intern del Complex Esportiu La Bonaigua. El reglament vigent és de l'any 2002, i era necessari adequar-lo a les noves formes de funcionament per tal de garantir el bon manteniment de l'equipament i una bona entesa entre les persones i els clubs que l'utilitzen. 

També s'ha aprovat inicialment, amb l'única abstenció de VD, la modificació del reglament d'ús de les pistes poliesportives municipals en horari extraescola per tal d’aprofitar aquests espais per a l’ús general de la ciutadania. Permetrà regular les pistes de les escoles Montseny, Montserrat i Canigó, quan s'obrin fora de l'horari escolar com a espais de relació i per a la pràctica d’activitats esportives i de joc. L’objectiu de la modificació del Reglament actual és regular el correcte ús i funcionament de les pistes poliesportives municipals. 

Una altra modificació que ha aprovat el Ple, amb el vot a favor de tots els grups i l'abstenció de VD, ha estat la del reglament d'establiment del servei públic d'estacionament regulat al carrer i a l'aparcament del Mil·lenari. Pel que fa a les tarifes d'aquest últim, es redueixen per fer-les més atractives i competitives, tot adequant-les a les circumstàncies econòmiques i socials del moment. 

Per unanimitat de tots els partits es modifica l'ordenança municipal reguladora de l'obertura d'establiments i control d'activitats, serveis i instal·lacions. D'una banda s'adapta a les normatives autonòmiques i estatals, i de l'altra introdueix modificacions per agilitar el permís d'obres que realitzin les activitats no sotmeses a llicència.