Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust garantitza un nou ajut de renda zero per a nuclis familiars sense ingressos

L'alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, i la regidora d'Acció Social, Gina Pol, han presentat avui el nou ajut de renda zero per a nuclis familiars sense ingressos que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Just. Es tracta d'una iniciativa pionera que té per objectiu garantir un ingrés periòdic a persones soles i/o famílies que no percebin cap ingrés o mentre esperen la concessió d'alguna prestació econòmica d'altres administracions o entitats privades. Seria el cas d'aquelles persones que estan a l'espera de la concessió d'una PIRMI, penssió d'invalidesa, algun subsidi, la tramitació de les quals es pot allargar entre 6 i 8 mesos. 

L'objectiu d'aquesta acció és donar resposta a les noves situacions de pobresa que la crisi ha generat garantint uns ingressos mensuals a nuclis familiars en situació de precarietat econòmica i social. L'alcalde ha explicat que "aquest ajut s'ha prioritzat en els pressupostos de Serveis Socials de 2015 amb una partida inicial de prop de 80.000€". "Arran de la crisi, bona part dels ajuts de Serveis Socials van destinats a nuclis familiar amb pocs recursos, i amb aquesta nova prestació es vol arribar també a aquelles persones o famílies que no tenen cap ingrés garantit", afegeix Perpinyà. 

L'ajut és temporal, periòdic i les quantitats atorgades tindran en compte el nombre de membres que integren la unitat familiar:

-Una persona adulta: 426€/mes

-Dues persones adultes o més: 511€/mes

-Una persona adulta i 1 infant: 511€/mes

-Una persona adulta i 2 infants: 596€/mes

-Persones adultes i dos infants o més: 681€/mes

Els ajuts es tramitaran a partir del gener, i les persones sol·licitants hauran d’adreçar-se a Serveis Socials, que comprovaran el compliment dels requisits i faran el seguiment i el possible control dels ingressos. "Aquesta línia d'ajuts està inclosa en el Reglament de Prestacions Socials de l'Ajuntament, amb la qual cosa es garanteix un dret amb unes bases d'accés públic", destaca la regidora Gina Pol. 

La percepció d'aquest ajut, però, no exclou la possibilitat de rebre altres prestacions adreçades a cobrir necessitats bàsiques o fer front a despeses específiques com rebuts de consum –aigua, llum o gas-, alimentació, beques menjador, ajudes a l’atenció personal i a la cura de la llar, entre moltes altres.

El suport a les persones i a les famílies -especialment aquelles que pateixen amb més rigor els efectes de la crisi econòmica- ha estat, és i serà una de les prioritats de l’Equip de Govern de Sant Just Desvern.

Els darrers anys s’han reduït notablement els recursos supramunicipals per serveis socials, ocupació, educació, habitatge social, etc, i, per compensar i cobrir les necessitats de la ciutadania, l’Ajuntament ha hagut d’assumir competències que no eren seves, ampliant la cartera de serveis i també les prestacions econòmiques.

Com a resultat, l’equip de professionals de Serveis Socials municipals disposa avui de moltes més eines per cobrir les diferents casuístiques de les famílies de Sant Just Desvern.