Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Prop de 40 famílies de #santjust han rebut ajuts per al pagament de rebuts d'aigua

Durant l'any 2014, l'Ajuntament de Sant Just Desvern ha donat suport econòmic a 8 famílies del poble per fer front al pagament dels rebuts de l'aigua, a 19 famílies per pagar les factures d'electricitat i a 7 per pagar-hi els rebuts del gas, la qual cosa ha suposat una despesa total de 3.200€. Aquestes dades estan disponibles a l'apartat serveis socials del web municipal santjust.cat, tal i com es va acordar a la moció aprovada al mes de novembre de 2014 per garantir i protegir els drets humans i els béns comuns: aigua, llum i gas. Aquests ajuts a les famílies amb dificultats econòmiques es complementen amb altres línies d'acompanyament com ajuts pel pagament de l'habitatge, beques menjador i d'estiu, suport a activitats extraescolars i d'altres en funció d'un pla de treball personalitzat.

Del del sector privat i en relació a la pobresa energètica, Aigües de Barcelona també està oferint ajuts a les persones que no poden pagar el rebut de l'aigua, en funció d'uns criteris d'accés i dels informes de serveis socials. Ens els últims dos anys, el Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona ha atorgat un centenar d'ajudes per al pagament de rebuts d'aigua que han beneficiat a trenta famílies del poble amb greus dificultats econòmiques.

El Fons de Solidaritat és una iniciativa d’Aigües de Barcelona, engegada l’any 2012, que té per objectiu arribar als sectors més desfavorits de la societat. Aquestes ajudes van adreçades a famílies amb pocs recursos, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua al seu habitatge.

L’ajuda consisteix en una bonificació a aplicar a la quota de servei i al consum de les factures posteriors al moment de la confirmació de la concessió de l’ajuda per part d’Aigües de Barcelona, durant un període de quatre mesos (queden exclosos els impostos i altres taxes). En qualsevol cas, es garanteix la continuïtat del subministrament durant el període de vigència de la bonificació.

El Fons de Solidaritat s’articula gràcies a la col·laboració dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, sent qui determina, en base als seus criteris i consideracions, els nuclis familiars beneficiaris de l’ajuda contemplada en el Fons de Solidaritat.

Aquests dies, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat l'aprovació de 5 milions d'euros per combatre la pobresa energètica.