Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust corresponent al mes de gener té prevista l'aprovació del II Pla Municipal de Gènere

El Pla Municipal de Gènere que té previst aprovar el Ple de demà dijous, és l’instrument que permet la planificació i la implementació de polítiques públiques de gènere en els diferents àmbits del territori. A instàncies de l’Ajuntament, i amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ha estat treballat amb participació de col·lectius de dones associats i acordat al Consell Municipal de les Dones.

Entre altres punts que consten a l’ordre del dia, el Ple Municipal del mes de gener té previst acordar, inicialment, l’ordenança municipal de residus que regula l’obligatorietat de fer correctament la fracció dels residus (l’orgànica, el paper, el plàstic, el vidre i el rebuig); així com el conveni amb el Consorci del Parc Natural de Collserola per pemetre-li recuperar un espai de la finca de Can Baró on es feia activitat de columbicultura; i instar al Ministeri de Foment a l’entrega d’un tram de l’av. Del Baix Llobregat  -entre les dues rotondes- que  ja està considerada com una via urbana, amb la qual cosa la gestió deixaria de dependre del Ministeri i passaria a ser del municipi.

Un altre dels temes que preveu aquest plenari és l’aprovació de la verificació del text que s’ha d’enviar a la Generalitat referit al Pla de Millora Urbana de Can Candeler que es va acordar al 2012, executant els pactes de modificació del PGM de la Vall. És un Pla d’àmbit d’iniciativa d’un privat, que ha lliurat ara a l’Ajuntament amb les esmenes de les deficiències que en el seu moment va detectar la Generalitat.

A instàncies del Consorci Localred, que integra l’àmbit de la Comunicació i del quan en forma part l’Ajuntament, s’ha d’aprovar la modificació dels estatuts, que adapta articles a nova legislació com l’LRSAL.  Al ple es donarà compte també de l’aprovació definitiva per incorporar al nomenclàtor de vies públiques el de la nova plaça Antoni Malaret i Amigó i s’acordarà la taxa per ocupació d’un espai al Mercat Municipal. 

Ordre_del_dia_ple_gener.pdf