Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust vetlla perquè els establiments comercials compleixin el dret a la informació dels consumidors

El mes de desembre l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va dur a terme una campanya d'inspecció d'informació als establiments comercials del municipi. L'objectiu era informar les persones responsables de les eines i mecanismes que la normativa posa a la seva disposició per tal que puguin garantir d'una banda el dret a la informació i d'altra l'exercici dels drets del personal consumidor i usuari. 

Segons els resultats de la campanya, un 71% dels establiments insepccionats exhibeix l'horari comercial, i un 66% especifiquen els dies i hores d'obertura i fins i tot amb l'establiment tancat. 

Pel que fa als fulls de reclamació-denúncia, un 74% dels establiments disposen dels fulls oficials de reclamació i un 34% exhibeixen el rètol conforme disposen d'aquests fulls. 

El 69% dels establiments té a la vista el preu dels seus productes a l'exterior de l'aparador i un 7% no ho fa. La resta no tenen aparador. 

El 86% exhibeix correctament els preus dels seus productes o serveis a l'interior de l'establiment. La inclusió de tot tipus d'impostos o gravàmens en el preu ho compleix la gran majoria de comerços i serveis, el 91%. 

Respecte a la identificació correcta de les dades de l'establiment, el compliment és del 91%, i pel que fa al concepte el 90%, quantitat el 95% i data el 90%. Totes aquestes dades són crucials per tal d'identificar correctament la relació contractual que comporta i especialment, en el cas del tiquet, per l'exercici responsable dels diferents drets que assisteixen les persones consumidores (com garantia, responsabilitat, etc). 

Finalment, del 58 establiments visitats, el 7% no presenta la senyalització i cartells fixes en català.