Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament assessora les entitats de #santjust per adaptar-se al nou règim fiscal i de transparència

Les reformes legislatives recents estàn canviant el model de gestió que fins ara regia el dia a dia de les Entitats Sense Ànim de Lucre (ESAL). Davant d'això, l'Ajuntament de Sant Just Desvern ha considerat que era necessari acompanyar les entitats en tot aquest procés per mitjà de sessions informatives i comunicacions puntuals amb els aspectes més rellevants a tenir en compte. També ha posat a la seva disposició els serveis d'una empresa d’assessorament.  

En clau política, els grups de PSC, CIU, ICV i Junts per Sant Just defesaran avui en el ple municipal una moció que reclama al Govern espanyol que simplifiqui el nou marc fiscal per a les entitats sense ànim de lucre. A Sant Just, n'hi ha fins a 130. Segons el text de la moció, és necessari donar suport a les entitats locals davant d'aquest canvi legislatiu en matèria fiscal i de transparència, impulsat pel govern espanyol. El text posa de manifest que els canvis introduïts són un atac directe a la societat civil organitzada, generant molts dubtes, noves situacions en la gestió de les pròpies entitats i augmentant les tasques burocràtiques que han de portar a terme les respectives juntes directives, sense tenir en compte o considerar la seva mida, volum d'ingressos i d'activitat. Això no contribueix a la millora de la gestió, més aviat al contrari, fa cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil l'activitat de les associacions.

Hi ha 4 punts que, prioritàriament, s'han d'actualitzar perquè hi ha previst un règim sancionador per part de les administracions superiors.

1. Obtenir el Certificat Digital de l’ESAL, ja que sense aquest, els processos d’informació, de comunicació i de tràmit amb l’administració seran més dificultosos o caldrà dependre d’una gestoria. 

2. Actualitzar el model 036 de l'entitat d’acord amb les obligacions de la llei i dels canvis legislatius recents. (Podeu consultar la guia pràctica)

3. Actualitzar els estatuts de les ESAL a les normatives vigents de cada àmbit d’actuació (Esport, educació, joventut, cultura,...) i enregistrar-los al registre corresponent de la Generalitat i de l’Ajuntament.

4. Actualitzar les juntes directives de les ESAL i enregistrar-les al corresponent registre de la Generalitat i Ajuntament. En cas de que l’entitat no estigui activa cal donar-la de baixa al registre de la Generalitat i al de l’Ajuntament, així com donar de baixa el NIF a Hisenda.

A santjust.org hi ha resums i presentacions d’algunes sessions formatives realitzades i d’altres informacions d'interès.