Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'aprovació de la moció de suport a les entitats davant els canvis legislatius genera un intens debat en el Ple de #santjust

En el Ple corresponent al mes de febrer es va generar un interessant debat entorn la moció, presentada per l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) i CiU, de suport a les entitats de Sant Just Desvern davant del canvi legislatiu, en matèria fiscal i de transparència, impulsat pel govern espanyol. Es va aprovar amb l'únic vot en contra del PP (sense posicionament de vot del partit VD perquè el seu regidor es va excusar), que va expressar que considerava que era una normativa justa i necessària per controlar la comptabilitat de les entitats. Els regidors de l'Equip de Govern que van intervenir van explicar que els controls ja existeixen i que totes les entitats han de justificar en què gastens els diners públics que reben, i que aquests canvis legislatius l'únic que fan és dificultar la tasca social, cultural i esportiva que desenvolupen tots aquests col·lectius afegint burocràcia i despeses al seu funcionament. També es va lamentar que es tracti amb els mateixos criteris a entitats amb molts socis i que mouen molts diners que a entitas molt petites. 

Un cop aprovada la moció, en el torn de precs i preguntes del públic, també va haver-hi intervencions en contra d'aquests canvis en la gestió de les entitats perquè suposa una complexitat afegida i, en molts casos, pot fer perillar la continuïtat d'algunes d'elles. 

El Pla de Prevenció de Drogodependències 2015-2019 es va aprovar per unanimitat de tots els partits presents. El Pla basa les seves actuacions en un diagnòstic realitzat en clau local a través d'entrevistes a professionals del municipi i a grups de joves, mitjançant les quals s'ha detectat una baixa percepció de risc per part de les persones consumidores, i hi ha poca motivació per deixar el seu consum. Davant d'aquesta realitat, el Pla preveu 6 eixos d'actuació en àmbits com l'educació, l'entorn laboral, el control de l'oferta o el benestar i la salut. En total, s'han definit unes 45 actuacions en els pròxims 5 anys que impliquen un treball en equip del conjunt de professionals afectats, així com d'entitats i col·lectius ciutadans.

També es van aprovar per unanimitat, el reconeixement de la bonificació de l'IBI per l'interès cultural de l'Ateneu i l'interès social de les activitats sociosanitàries de la Residència Vitalia i del Complex El Mil·lenari. 

Els punts de l'ordre del dia es poden consultar a l'apartat plens online de santjust.cat