Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust s'implica de nou en el procés participatiu de l'Avanç del Pla Especial de Protecció de Collserola

La declaració de Collserola com a Parc Natural, l'any 2010, va comportar la redacció d'un nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PepNat) que substituís l'encara vigent Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo), de l'any 1987. Aquest nou document de planejament vol ser una oportunitat per repensar el Parc i per afrontar els nous reptes d'aquest espai natural que comparteixen 9 municipis.

Com a part de la tramitació del PepNat, les poblacions afectades engeguen processos participatius per discutir, reflexionar i fer propostes que puguin ser incorporades en el Pla definitiu. 

Ara fa un any, l'abril de 2014, Sant Just Desvern ja va treballar el tema, a proposta del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. Es van organitzar dues sessions de debat obert amb l'objectiu de reflexionar, d'una banda, sobre els usos (bicicletes, ús nocturns, caça, agricultura...) i, de l'altra, sobre temes urbanístics (masies, equipaments, portes d'entrada, vials...).

Les reflexions recollides en aquestes sessions, que es poden consultar a l'espai "participa" de santjust.cat, serviran ara de punt de partida del procés participatiu que es farà a Sant Just. Un procés que s'engega a tots i cadascun dels municipis que comparteixen el Parc Natural de Collserola per recollir idees i propostes sobre l’Avanç del Pla Especial. 

El procés participatiu de Sant Just, obert a la ciutadania en general, constarà d'una sessió informativa i una de reflexió, que es faran aquest mes d'abril. Les persones interessades en formar-ne part activa hauran d'assistir a la primera de les sessions que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar el dimecres 22, de 19 a 21 h.

Les persones interessades en participar en aquest procés també ho poden fer presentant suggeriments i al·legacions a un dels punts de registre de l'AMB o bé emplenant el formulari que podeu trobar al web de l'AMB

Antecedents

La Comissió Institucional de redacció del Pla, on hi són representades totes les entitats del territori: Generalitat de Catalunya, Àrea de Metropolitana de Barcelona (AMB), Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els nou ajuntaments amb territori al Parc, es va configurar l'any 2013. A final de 2014, aquesta comissió va aprovar l’Avanç de Pla Especial, un document que recull els principals objectius i les línies mestres que haurà de tenir el definitiu Pla Especial. Ara, aquest document està en període d'informació pública i s'inicia el procés de participació ciutadana per a les entitats i administracions. El document resultant servirà de base per a la redacció del Pla Especial.

Objectius de l’avanç de Pla

A partir de la diagnosi de l’estat actual del Parc, el document assenyala nou objectius principals:

-Ecologia i preservació de la biodiversitat: mantenir i millorar les condicions ambientals del parc que inclouen els factors biòtics i abiòtics, la conservació de la biodiversitat, dels habitats i dels processos ecològics.
-Espais perimetrals: millorar les condicions de les vores del parc per tal de disminuir els riscos, assegurar la connectivitat ecològica amb els espais lliures de l'entorn, facilitar l'accessibilitat dels usuaris al parc i corregir el caràcter suburbà d'aquests espais.
-Model d'ús social: gestionar de forma sostenible l'ús social del parc dins del context metropolità, incidint en l´ús i el foment d'energies netes.
-Les activitats de valorització dels recursos naturals: Mantenir i adequar les activitats d'aprofitament dels recursos naturals i fomentar l'economia verda.
-Serveis ecosistèmics: conèixer i valorar els serveis ecosistèmics, aprofundint en la recerca de Collserola com a espai de coneixement.
-Patrimoni: Mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural.
-Paisatge: Modular convenientment el paisatge i minimitzar els impactes.
-Model de gestió: establir un règim de gestió activa i obert a la col·laboració público-privada.
-Instrument de regulació: apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat canviant del territori i la societat.

Més informació

Tota la documentació referent a l’avanç de Pla Especial, aixi com del procés de participació, al web de l'AMB