Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust obre dues pistes esportives escolars per poder utilitzar-les els dies que no hi hagi escola

El 14 i 15 de març serà el primer cap de setmana que les pistes de les escoles Montserrat i Montseny estaran obertes al veïnat. Així s'engega una iniciativa que fa temps que es treballa des dels serveis municipals amb la intenció de donar nous usos lúdics i esportius a aquests espais els dies que no hi hagi escola. 

Les pistes estaran obertes durant els caps de setmana, els dies festius i els laborables dels períodes de vacances escolars de Setmana Santa, estiu i Nadal, excepte el mes d'agost. 

Les pistes esportives dels centres escolars són un recurs proper i útil perquè famílies, infants i jovent trobin un lloc adequat per passar un temps d'oci realitzant activitats a l'aire lliure. 

Un plafó a l'accés d'aquestes pistes informa dels horaris i de les normes d'ús de les instal·lacions. 

Pistes_Obertes_per_enviar_Pares_2.pdf