Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Moció de l'Equip de Govern al Ple de #santjust per reclamar a la Generalitat que garanteixi les beques menjador

El Ple municipal corresponent al mes de març, que se celebra aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a la sala de Sessions, l'Equip de de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) presenta una moció amb la qual vol instar a la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb les acords signats al Pacte per la Infància, i garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants que ho necessitin tinguis accés a una beca al 100%. 

L'ordre del dia inclou cinc mocions més presentades pel partit VD: sobre el tancament de l'empresa municipal, sobre la reducció de sous, sobre el vial de connectivitat de Mas Lluí, sobre el camp de futbol i sobre l'IVA. 

En la sessió plenària també es tractaran quatre punts de l'ordre del dia relacionats amb la liquidació del pressupost de 2014: els informes d’intervenció sobre la fiscalització del pressupost de 2014 i sobre els criteris adoptats en la provisió d’insolvència, el reconeixement de factures extrajudicials, i la pròpia liquidació, que presenta un resultat pressupostari ajustat positiu de 539.450,60€ i un romanent líquid de tresoreria també positiu de 863.910,55€. D’aquest resultat de la liquidació positiu, es destinarà 243.470,22€ a amortitzar endeutament, en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària que obliga els ajuntaments a destinar part de l'import de la liquidació -calculat segons normativa europea- a amortitzar anticipadament l'endeutament.

Altres punts que es porten a Ple són l'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Colla de Geganters per a la cessió en precari de l'ús d'un vehicle municipal per al trasllat dels gegants durant l'any 2015; la modificació de determinats preus públics per al curs 2015; i l'aprovació inicial de crèdits i suplements de crèdit per a despeses del pressupost de 2015. 

Els punts de l'ordre del dia es podran consultar l'endemà a l'apartat plens online de santjust.cat

ordre_dia_ple.pdf