Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de març de #santjust aprova la moció que insta la Generalitat a garantir les beques menjador

El Plenari del mes de març va començar amb un minut de silenci en record de les víctimes de l'accident aeri que s'ha produit aquesta setmana als Alps francesos. 

En la sessió plenària també es va donar compte de la liquidació del pressupost de 2014: els informes d’intervenció sobre la fiscalització del pressupost de 2014 i sobre els criteris adoptats en la provisió d’insolvència, el reconeixement de factures extrajudicials, i la pròpia liquidació, que presenta un resultat pressupostari ajustat positiu de 539.450,60€ i un romanent líquid de tresoreria també positiu de 863.910,55€. D’aquest resultat de la liquidació positiu, es destinarà 243.470,22€ a amortitzar endeutament, en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària que obliga els ajuntaments a destinar part de l'import de la liquidació -calculat segons normativa europea- a amortitzar anticipadament l'endeutament.

L'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Colla de Geganters per a la cessió en precari de l'ús d'un vehicle municipal per al trasllat dels gegants durant l'any 2015 es va aprovar per unanimitat; i la modificació de determinats preus públics per al curs 2015 amb l'abstenció de VD. 

Pel que fa a les mocions, s'ha aprovat -amb l'abstenció de VD i el vot en contra de CiU-, el text presentat per l'Equip de de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) amb la qual s'insta a la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb les acords signats al Pacte per la Infància, i garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants que ho necessitin tinguin accés a una beca al 100%. No van ser aprovades les cinc mocions presentades pel partit VD. 

Els punts de l'ordre del dia es poden consultar a l'apartat plens online de santjust.cat