Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Consulta de la inscripció al cens electoral de #santjust fins el 13 d'abril

Fins al dia 13 d’abril es pot consultar la inscripció al cens electoral i, si s'escau, formular la reclamació pertinent.  Si es disposa de certificat digital es pot fer accedint al web de l’Oficina del Cens Electoral https://sede.ine.gob.es . Presencialment es pot consultar a l’Ajuntament, en horari de matí i el dia 13, també a la tarda. El dia 17 del mateix mes estaran en exposició pública les rectificacions.

La sol.licitud de vot per correu és oberta fins al 14 de maig.

Convocades les eleccions municipals pel dia 24 de maig, se segueix el calendari que regula tot el procés. Per la seva banda, i amb la finalitat de regular la propaganda electoral a la via pública, l’Ajuntament de Sant Just Desvern reuneix les formacions polítiques que es presenten a la convocatòria electoral per consensuar criteris i compromisos referits a la col·locació de la propaganda a l’espai públic.