Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust obre els nous ajuts per a la rehabilitació i millora d'edificis

Fins al 15 d’octubre es poden sol·licitar els ajuts per a la rehabilitació i millora dels edificis. Aquestes subvencions per obres en les comunitats de veïns es va reobrir l’any passat. Enguany, l’Ajuntament destina una partida de 25.000€ i hi ha tres línies d’ajuts:

1.-Rehabilitació d’edificis amb obres finalitzades a data 24 d'abril de 2015 corresponents a obres esctructurals, correcció de deficiències constructives, instal·lació d’ ascensors i supressió de barreres arquitectóniques, realitzades amb llicències d’obra concedides entre els anys 2010-2015. Se subvencionarà fins a un 50% de l’ICIO


2.Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) per a edificis plurifamiliars amb un màxim del 75% dels honoraris i límit de 300€.


3.-I com a novetat: Millores d’accessibilitat a l’interior d’habitatges on visquin persones majors de 62 anys o persones amb discapacitat de mobilitat reconeguda i d’acord amb uns topalls de renda máxima anual fixades a les bases. La subvenció será d’un màxim de 500€ i 50% de l’obra.


Informació de les subvencions municipals al Punt d’Informació d’Habitatge (PIH) i a santjust.cat