Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de Sant Just Desvern aprova una moció contra l'increment de l'IBI decretat per l'Estat

El Ple del mes de març ha aprovat una moció -ambs els vots a favor de l'Equip de Govern (PSC, ICV, Junts per Sant Just) i CIU, i els vots en contra de PP i Via Democrática- "per denunciar la invasió de competències municipals i l’atemptat contra l’autonomia local que està realitzant el Govern del PP en matèria tributària".

L'Executiu Central va aprovar a final de 2011 el Reial Decret de mesures urgents per reduir el dèficit públic, entre les quals s'incloia l'increment d'un 10% en el rebut de l'IBI en els municipis que, com Sant Just Desvern no haguessin fet la revisió cadastral després de 2002. Aquest decret ha fet que l’Ajuntament de Sant Just Desvern es vegi obligat a aplicar aquest increment i, amb la moció aprovada, vol
deixar clar a la ciutadania que la pujada addicional del 10% del tipus d’IBI és una
decisió totalment unilateral del Govern espanyol. Per això, es denuncia la improvisació,
la inseguretat jurídica i la vulneració del principi d’autonomia local i es reclama al
Govern de l’Estat que reconsideri l’increment de l’IBI i els seus criteris d’aplicació.

L’Equip de Govern de l’Ajuntament dona compliment al Reial Decret del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aplicant el corresponent 14,18% durant l’any 2012, i durant l’any 2013, executarà l’increment del 10% corresponent.


Els grups municipals adquireixen el compromís de reduir l’increment addicional de l’impost de
l’IBI en cas que es disposi de nova legislació o interpretació per part de l’Estat i d’informes
pertinents favorables dels serveis jurídics i econòmics per tal de dur a terme aquesta
reducció.


El text també recull l'acord que aquests ingressos extres no pressupostats s’utilitzin, principalment, per
reduir deute o fer inversions però que no s’incorporin al pressupost corrent. En
qualsevol cas, es demana que es detalli explícitament la finalitat d’aquests nous recursos
econòmics. Així, com, la petició a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que
s’ampliïn les fraccions de pagament domiciliat de 4 a 6 i en el cas que operativament no
sigui possible per aquest any 2012, la decisió s’apliqui durant el 2013.