Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust aprova una modificació del Pla especial per permetre l’obertura de nous comerços a la barriada de l’Hostal

El Ple del mes de maig ha aprovat amb els vots de tots els grups municipals presents -VD no va assistir-hi-, de forma provisional, una modificació de les normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció de la Carretera Reial - Barriada de l’Hostal per permetre l’obertura de nova activitat comercial, en el tram comprès entre els carrers Bonavista i Ateneu. El pla especial de l’any 1994 protegia el front urbà edificat de la Barriada de l’Hostal, regulava l’ús residencial i no admetia els usos comercials, malgrat la existència d’alguns locals. La modificació que s’aprova facilitarà l’activitat econòmica, respectant les determinacions arquitectòniques de protecció del pla.

L'altre punt de tràmit de l'ordre del dia, var ser l'aprovació de la rectificació de l'inventari de béns municipals immobles amb referència al 31 de desembre de 2014. La rectificació de l'inventari reflecteix el moviment d'altes, baixes i modificacions respecte als béns i drets de l'Ajuntament produïdes durant els anys 2012, 2013 i 2014.

L'alcalde i els regidors i regidores, ho són en funcions fins al dia 13 dejuny, data que es preveu pel Ple Extraordinari de Constitució del nou ajuntament. Els regidors i regidores que no continuaran a la Corporació Municipal la propera legislatura van valorar positivament l'experiència i van encoratjar els regidors/es que entraran a treballar pel bé del poble. 

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar a l'apartat plens online de santjust.cat