Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

PSC, ERC i Movem governaran en coalició a #SantJust

PSC, ERC i Movem Sant Just-Entesa formen el nou govern municipal de Sant Just Desvern, d'acord amb el pacte de govern 2015-2019 subscrit per les tres formacions polítiques. L'alcalde Josep Perpinyà va ser reelegit el passat dissabte en el ple de constitució, gràcies al suport de les tres forçes d'esquerres i catalanistes. Els onze regidors i regidores dels tres partits (6 del PSC, 3 d'ERC i 2 de Movem Sant Just-Entesa) representen sobre el conjunt dels 17 que configuren la Corporació Municipal, la majoria absoluta. 

L'elecció del candidat socialista Josep Perpinyà i Palau com a alcalde és fruit d'un acord de govern que impulsarà un govern de coalició (PSC, ERC i Movem), com a fórmula positiva i enriquidora pel govern del poble. Segons el pacte -que s'adjunta- els eixos del bon govern, la participació ciutadana, la transparència i la proximitat marcaran l'acció municipal, que posarà l'accent en les polítiques socials, d'ocupació, d'educació i de cohesió social.

El document fa especial èmfasi en el treball coordinat i conjunt per fer efectiu un co-lideratge de l'estratègia municipal que emanarà d'un òrgan polític de direcció estratègica format per les tres formacions polítiques i que marcarà les línies bàsiques de funcionament de la corporació municipal. L'objectiu és que es visualitzi de manera clara la fórmula de govern de coalició tant a l'estructura interna de l'Ajuntament com a la política comunicativa municipal. 

Les tres forces han definit un acord de govern per al mandat 2015-2019 a partir de la confluència dels seus programes i que garanteix com a objectiu general la governabilitat de Sant Just Desvern, vetllant en tot moment pels interessos generals de la població, amb una visió estratègica de futur, d'esquerres, catalanista i amb accent independentista. Aquest govern també emprarà més mecanismes de participació per garantir una major complicitat amb la ciutadania.  

El document recull 12 eixos de treball: social i de les persones (eix de la dignitat); del poble educador; de la cultura, el patrimoni i les entitats; de la sobirania i de la construcció nacional de Catalunya; del bon govern, la participació ciutadana, la transparència i la proximitat; de governança interna; del foment del comerç, l'ocupació, l'emprenedoria i la dinamització econòmica; de les finances públiques; del territori; de la mobilitat i transport; de la sostenibilitat, el medi ambient i l'eficiència energètica; i d'habitatge. 

Cadascun dels eixos recull diferents accions previstes però el mateix pacte expecífica que aquestes línies són la base a partir de la qual s'aprofundirà per elaborar i impulsar el Pla d'Acció Municipal (PAM).  

El cartipàs municipal està previst que s'aprovi el pròxim dijous en un ple extraordinari, i s'adjunta el document provisional que distribueix les diferents responsabilitats de govern.

Proposta_cartipas.pdf