Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comencen els treballs d'arranjament de la coberta de la masia de can Freixes a #santjust

Les obres d'arranjament de la masia de can Freixes, del segle XVIII, ja estan en marxa. Tot i que el projecte preveu diferents actuacions, aquests dies s'ha iniciat una primera fase que suposarà el manteniment d'una part de la coberta de la masia. Atès el seu mal estat s'executaran reforços estructurals sota la coberta, l'impermeabilització del taulell, la substitució d'alguns elements de fusta, l'arranjament puntual de les xemeneies i la substitució de les teules trencades. Aquests treballs està previst que finalitzin la primera setmana d'agost. 

Per més endavant resta pendent una altre fase per connectar i obrir els actuals jardins de la masia facilitant el seu accès a la ciutadania. 

La redacció del projecte d’arranjament de la coberta s’ha fet pels serveis tècnics i tindrà un cost total de 74.000€

La finca de can Freixes va passar a ser de propietat municipal l'any 2003 fruit d'un conveni urbanístic -que també incloïa les zones verdes que actualment són el parc d'El Mil·lenari i el parc del Canigó- amb la propietat privada.