Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La ciutadania de #santjust ja pot sol·licitar qualsevol tipus d'informació municipal a l'Ajuntament

A partir de l’entrada en vigor de la llei de transparència l’1 de juliol passat, qualsevol persona major de 16 anys pot sol·licitar qualsevol tipus d’informació municipal al consistori a través d’unes instàncies específiques. A l'Oficina de Gestió Integrada de l'Ajuntament hi ha un formulari de Sol·licitud accés informació pública, que també es pot trobar a la seu electrònica de santjust.cat. En ambdós casos cal portar el formulari presencialment a l'Ajuntament per tal de registrar-lo.

Les persones que tenen acreditació digital també poden fer-ho per mitjà d'un tràmit a Internet, sense haver de personar-se a la Casa de la Vila. 

Aquestes són les primeres passes més visibles del treball intern que està fent l'Ajuntament de Sant Just Desvern per complir amb la llei de transparència, que culminarà amb la posada en marxa del Portal de la Transparència abans que acabi l'any. 

La norma, que s'implantarà de forma progressiva, obliga a que l’administració pública i algunes entitats sense ànim de lucre retin comptes de la seva gestió, per tal de regular la seva transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern. En el Portal hi haurà informació institucional i organitzativa de l'Ajuntament, la gestió econòmica, pressupostària, informació jurídica, contractació pública, i activitat subvencional, retribucions í declaració de béns patrimonials dels alts càrrecs, declaracientre d’altres. Segons la regidora de Comunicació i Transparència, Gina Pol, "aquesta informació ja hi és però dispersa en diferents webs. El Portal de Transparència ha de ser un instrument que faciliti la consulta a la ciutadania, aplegant tota la informació sota un mateix paraigües".  

A banda del Portal de la Transparència, el Govern treballa en el desplagament d'altres aspectes de la llei, com un codi ètic de conducta, cartes de serveis o un registre de grups d'interés local.