Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de juliol de #santjust aprova la moció d'adhessió a l'Associació de Municipis per la Independència

La moció d'adhessió a l'Associació de Municipis per la Independència, presentada conjuntament per CiU i ERC va generar un intens debat entre els diferents partits amb representació a l'Ajuntament. Finalment, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i Movem Sant Just, l'abstenció del PSC, i els vots en contra de Ciutadans i PP. També es va aprovar la moció per demanar a la Generalitat l'establiment dels mecanismes necessaris, a nivell jurídic i administratiu, per tal de procedir a pagar els tributs (IVA i IRPF) a l'Agència Tributària de Catalunya, amb els vots a favor de CiU, ERC i Movem, i en contra dels altres tres partits. 

Per unanimitat es va aprovar el text presentat per CiU i els partits de Govern mitjançant el qual es comprometen a disposar abans del 30 de novembre d'un Portal de la Transparència on es publiqui la informació de l'Ajuntament i l'empresa Municipal, que preveu la Llei de la Transparència i es doni suport a les entitats que també estan obligades a publicar les seves dades. 

Les altres dues mocions van ser rebutjades. La presentada per Ciutadans demanant que es compleixi la llei de Banderes i es col·loqui la de l'Estat als edificis públics, amb els vots en contra de CiU, ERC i Movem, a favor de Ciutadans i PP, i l'abstenció del PSC, que va lamentar que es trenqués l'acord històric que hi havia entre les forces polítiques de Sant Just per no posar banderes a l'Ajuntament. Tot i haver estat rebutjada, l'alcalde va expressar a la sessió plenària que l'Ajuntament haurà de complir amb la llei de Banderes. Pel que fa a la moció de CiU -demanant la instal.lació d'una senyera a la rotonda entre l'av. Indústria i el c. Salvador Espriu- es va rebutjar amb els vots en contra de PSC, Ciutadans i PP, a favor de CiU i ERC, i l'abstenció de Movem. L'alcalde va explicar que fa anys els partits van acordar instal·lar la senyera al parc Onze de Setembre -on es fan els actes institucionals de la Diada-, i que fruit de la iniciativa de la societat civil hi ha dues banderes més, a la Penya del Moro i a l'església. Però va recordar que cal ser molt curós i posar límits a la instal·lació de banderes a l'espai públic. 

En aquesta sessió es va donar compte de diferents decrets de modificació relacionats amb l'estructura organitzativa de l'Ajuntament, el nomenament de tinences d'alcaldia, la constitució de la junta de govern local i la delegació de determinades atribucions de l'alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i determinades persones regidores. També es donarà compte de la composició de les comissions informatives permanents, de la constitució dels grups municipals; i de la modificació de l'acord de Ple de 18 de juny de nomenament de persones representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats externs i de la determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i la Junta de Govern Local.  

La modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal per crear l'estructura directiva de l'Ajuntament es va aprovar amb l'únic vot en contra de CiU; i per unanimitat es tira endavant, de forma inicial, la modificació puntual del Pla General Metropolità que permet reduir el nombre de places d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació o reforma, per tal d’adequar-se a la realitat econòmica i social actual, així com a les necessitats del municipi. 

El Ple va decretar el 24 de març (Dijous Sant) i el dissabte 6 d'agost (Festa Major) com a festes locals per a l'any 2016. 

Els punts de l'ordre del dia es poden a l'apartat plens online de santjust.cat