Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

10 persones contractades amb el pla d'ocupació 5+4 impulsat per l'Ajuntament de #santjust

Al juliol han començat a treballar les 10 persones seleccionades amb el programa 5+4, impulsat per l'Ajuntament per facilitar la incorporació al mercat laboral de persones aturades de llarga durada majors de 45 anys. Els 5 primers mesos estan assignades a tasques d'interès públic, ja sigui a l'Ajuntament o a entitats socials que desenvolupen activitat al municipi, mentre reben un programa de formació i coaching per millorar les seves competències personals. Les entitats o serveis municipals on s'han incorporat, a petició seva, són; AMPA'S centres escolars de Sant Just, Acció Solidària i Logística, Centre Pilot Asproseat, Casa de Extremadura, Crfeu Roja, Ateneu, Solidança, Consell Comarcal i la Parròquia. 

Un cop finalitzada aquesta primera fase passen a desenvolupar tasques a empreses col·laboradores durant 4 mesos: el restaurant Créme de la Créme, Hotel Sant Just Hesperia, Laboratoris Sinoqa, S.L., St. Patrick Preschool, i les empreses Ernesto Ventós, S.A., Frigicoll S.A., Latorre Torras Asociados, S.L (SKP-Game).