Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament i els centres educatius treballaran plegats per acompanyar els joves de Sant Just en el seu procés de formació

 

L’Ajuntament ha signat avui un acord de col·laboració amb els centres educatius de secundària del municipi, l'Institut Sant Just i l'Escola Madre Sacramento, per al desenvolupament del programa per a l'Èxit Escolar de joves de Sant Just, d’entre 14 i 20 anys.

Mitjançant aquest programa, que s’emmarca dins el Pla de millora de l’èxit escolar, l’administració local i els centres educatius treballaran de forma conjunta per millorar el nivell formatiu obligatori i post-obligatori, l'orientació i l'acompanyament a l'alumnat, i especialment, ajudaran al jovent amb més dificultats a construir trajectòries formatives i professionals qualificades.

Tot i que l’alumnat que està matriculat als centres de Sant Just Desvern està dins dels plans d'acció tutorial , s’ha detectat que hi ha un nombre significatiu de nois i noies que deixen d'assistir als centres -bé per abandonament dels seus estudis de manera prematura o bé perquè decideixen continuar el seu procés de formació fora del municipi. És d'aquest col·lectiu que no es disposa de prou dades qualitatives i quantitatives per poder fer-ne també un correcte acompanyament.

L'Ajuntament i els centres educatius -que són els que proporcionaran la informació en el marc del Protocol de Col·laboració que l'Ajuntament i el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van signar l'octubre de 2010-, faran el seguiment d'aquests estudiants que recentment han deixat el centre i necessiten acompanyament per a l'orientació de la seva formació.

En aquest sentit es crearà una comissió de treball encarregada d'impulsar les actuacions, calendari, seguiment i avaluació del programa, amb els següents objectius:

1.-Crear una xarxa de col·laboració i corresponsabilitat entre centres educatius, administració local i entorn productiu que detecti necessitats i impulsi actuacions per a la millora de l'èxit escolar i personal.

2.- Establir referents locals per a l'acompanyament i el seguiment de l'etapa postobligatòria dels joves que deixin l'institut sense graduar-se en ESO o batxillerat, i les seves famílies.

3.- Millorar l'èxit escolar en la secundària obligatòria, incidint especialment en els casos d'abandonament i de l'alumnat que presenta dificultats en el procés d'aprenentatge.

4.- Conèixer periòdicament les dades personals i educatives dels joves en les etapes obligatòria i post-obligatòries.