Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust: s'amplia el termini per sol·licitar ajuts de l'AMB per a la rehabilitació d'edificis i habitatges

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha ampliat fins al 30 de novembre de 2015 el termini per sol·licitar l’informe d’idoneïtat i fins el 29 de gener de 2016 el termini per sol·licitar els ajuts respecte a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges. 

L'objectiu és oferir un Programa de subvencions a fons perdut per a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges privats, per tal d'impulsar l'activitat econòmica en el sector de la construcció, per mantenir en bon estat el parc d'habitatge dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per millorar la qualitat de vida de les persones. 

Més informació al web del Consorci Metropolità de l'Habitatge o al Punt d’Informació d’Habitatge de l’ajuntament de Sant Just Desvern