Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

A #santjust, deixar mobles o trastos a la via pública pot comportar multes de fins a 3.000 euros

La nova ordenança de residus considera una infracció molt greu l'abandonament de qualsevol moble, trasto, electrodomèstic o restes vegetals a la via pública, i preveu sancions d'entre 301 i 1.000€ per a les persones particulars i de 1.001 a 3.000€ per a les empreses que ho facin. 

Malgrat haver-hi un servei gratuït de recollida per mobles i trastos 2 dies per setmana  i prèvia trucada al telèfon 93 685 44 34, es continua abandonant tot tipus d’andròmines al voltant dels contenidors majoritàriament. És per això que la nova ordenança, vigent des de fa dos mesos, ja recull de forma expressa que aquests actes incívics poden comportar una important sanció econòmica.

Per donar a conèixer aquesta normativa s'ha iniciat una campanya amb cartells que informen de la infracció i del servei de recollida gratuït. Quan el servei de neteja viària trobi qualsevol trasto abandonat a la via pública es posarà un d'aquests cartells i es deixarà sense recollir un parell de dies,per tal que la ciutadania pugui visualitzar la infracció i contribueixi a promoure el civisme entre el veïnat. 

Recordem que a banda del servei gratuït de recollida, els voluminosos s'han de portar, gratuïtament, directament a la deixalleria (camí de Can Biosca).

avis_sancio_residus.pdf