Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust realitza més de 80 tractaments per evitar la proliferació de rosegadors i d’altres plagues a la via pública

En els mesos de juny a setembre l'Ajuntament ha dut a terme més d'una vuitantena d'actuacions puntuals, principalment per presència de paneroles, rosegadors i formigues a la via pública. L'Ajuntament de Sant Just Desvern realitza tractaments periòdics trimestrals de desratització, desinsectació i desinfecció (DDD) als espais públics. Paral·lelament es fan tractaments intensius en espais sensibles a la presència de plagues urbanes i en èpoques de més calor.

A banda d'aquests controls rutinaris, sempre que es rep una queixa de la ciutadania per la presència de rates o d’altres plagues a la via pública, es fa una nova visita al clavegueram de la zona i, si cal, es reforça la presència d'esquers.

Un altre aspecte en el qual s'intervé des de l'Ajuntament és en el control dels solars sense edificar i dels patis abandonats. La proliferació de vegetació i la presència de restes orgàniques fan que rosegadors i insectes trobin un hàbitat idoni per viure i reproduir-se. És per això que des de l’Ajuntament es vetlla perquè les persones propietàries mantinguin els patis i els solars en condicions higièniques.

Tot i això, per una major eficàcia dels tractaments és necessari que les comunitats de veïns tinguin contractat un servei de control de plagues a l'interior dels edificis. 

En el cas de detecció de qualsevol plaga a la via pública, podeu contactar amb el servei de Salut Pública de l'Ajuntament (93 480 48 00)