Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Enllestit el Pla Local de Seguretat Viària de Sant Just Desvern

L'Ajuntament  té previst aprovar al plenari del mes de maig, el Pla Local de Seguretat Viària de Sant Just Desvern.

S'ha fet amb l'objectiu principal de reduir un 30% els accidents entre 2011 i 2015 i estudia diferents aspectes relacionats amb la millora de la seguretat a la via pública: punts conflictius, mesures per reduir la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat i la mobilitat...

La diagnosi del Pla constata una reducció del nombre d'accidents en els darrers 10 anys però assenyala encara determinats punts -ctra.Reial per exemple-, on cal actuar. També assenyala que el nombre d'accidents per cada 1000 habitants és inferior a Sant Just Desvern respecte a Catalunya: 1,9 a Sant Just i 2,3 a la resta de Catalunya.  Una altra dada a tenir en compte en el cas de Sant Just és l'elevat índex de motorització per sobre de la mitjana.

El Pla fa una sèrie de propostes com són: jerarquitzar les vies de la població i actuacions concretes en els punts on han succeït accidents i concretament inclou 14 fitxes d'actuació on després de l'estudi fa propostes a curt i llarg termini.  També inclou un document amb bones pràctiques per tenir present en les actuacions a la via pública per tendir a reduir l'accidentalitat i facilitar la mobilitat.

El Pla Local de Seguretat Viària es presenta al proper Ple del mes de maig per a la seva aprovació.