Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El veïnat pot fer propostes de nous punts d'aparcaments de bicicletes a #santjust

L’Ajuntament vol potenciar l’ús de la bicicleta –tant de la tradicional com de l’elèctrica. Actualment hi ha 36 punts amb aparcaments convencionals per a bicicletes i 2 bicibox en diferents zones del municipi, i l’objectiu és ampliar-ne els punts per facilitar al màxim que la ciutadania pugui deixar la seva bici a la via pública en les millors condicions. Per això s’inicia una campanya amb l’objectiu de poder estudiar les propostes que faci la ciutadania a través del formulari habilitat a santjust.cat.

A l' apartat específic de Bicicleta es poden consultar els plànols amb la xarxa actual de carrils bici de Sant Just i de la comarca, un mapa amb la ubicació geocalitzada de les diferents zones d’aparcament de Sant Just i el formulari per fer-hi les noves propostes.