Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Segona convocatòria de les bases per a l'atorgament de subvencions a entitats 2012

L'Ajuntament ha publicat les bases per a l’atorgar  subvencions i formalitzar convenis amb entitats i grups que desenvolupin activitat pública o d'interès social. al 2012. Les persones i/o entitats i associacions  interessades poden presentar les sol·licituds fins l’1 de juliol de 2012.

El novembre de 2011 ja es va obrir la primera convocatòria i es van aprovar simultàniament les bases per atorgar ajuts i regular subvencions a les entitats sense ànim de lucre que prestin la seva activitat o part de la seva activitat a Sant Just Desvern. 

L’objecte d’aquesta segona convocatòria és garantir el normal funcionament de les
entitats locals, el desenvolupament de projectes i activitats lúdic socials
consolidats al municipi, i recolzar tots els nous projectes que s’ajustin al pla estratègic.

Les bases estan penjades a l’apartat santjust.org del web municipal santjust.cat